Skip to content Skip to footer
Kristen – Bisettelse

28.000 kr

 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Klargjøring og frakt kiste
 • Stell og nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Transport til seremonisted
 • Klargjøring for seremoni
 • To verter ved seremoni
 • 50 stk program
 • Minneside dersom ønsket
 • Stor kistedekorasjon
 • Transport til krematorium
 • Krematoriets urne
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Bistand søknad til NAV
Bisettelse (DnK)

Et dominerende flertall av beboere i Oslo regionen er medlem av den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn. De fleste pårørende ønsker da en gravferd med seremoni som følger den aktuelle kristne liturgi. Det vanlige er et program med 3 salmer og 2-3 musikkinnslag, samt preludium og postludium. I tillegg er det ofte ønske om sang av et vers fra en salme ved graven.

Vårt priseksempel er for en normal bisettelse med seremoni.

Vi har inkludert en hvitlakkert furukiste (Toten T4) som er den de fleste velger. (Enkelte konkurrenter viser priseksempel med billigere kiste). 

Inkludert er også stor kistedekkorasjon i de farger/blomster pårørende ønsker. (Flere av våre konkurrenter viser ofte eksempel med kun bårebukett).

Eventuell særskilt syning i forbindelse med nedlegg/henting kommer i tillegg.

Dersom totalavstand for transport av avdøde overstiger 20km vil det gi grunnlag for Bårestønad fra NAV.  Ca refusjon er 3.800 NOK.

Dersom avdøde ikke var formuende er det grunnlag for å søke gravferdsstøtte fra NAV som dekker inntil 26.999.

Minneside er inkludert. Eventuelt ønske om dødsannonse i avis vil komme som merkostnad, fakturert uten påslag.

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds