Skip to content Skip to footer

Livssynsnøytral

Et livssynsnøytralt begravelsesbyrå

I Byrå24 legger vi stor vekt på å sette oss inn i ulike religioner og livssyn for å tilby gravferd tilpasset den avdøde og pårørendes ønsker. Vi vet også at det for personer med samme religiøse tro vil være kulturforskjeller i hvordan gravferd med seremoni ønskes gjennomført.

Vi legger hjertet i å planlegge og gjennomføre gravferd tilpasset avdødes livssyn, tro og kultur. 

Andelen ikke religiøse i Norge

Vi har gleden av å bo i et land med religionsfrihet. Det inkluderer frihet til ikke å ha og praktisere en religiøs tro. Foruten menigheter innen de fleste religioner finnes det i Norge både Humanister, Human Etikere og Ateister – samt svært mange som ikke har tatt klart standpunkt.

Blant ‘etniske’ nordmenn født i Norge er et dominerende flertall døpt, konfirmert og medlem av Den norske Kirke – som inntil 2012 var statskirke i Norge. Andelen som velger dåp og tradisjonell kristen konfirmasjon er imidlertid synkende. Andelen som velger konfirmasjon i regi av Human Etisk forbund har passert 20%, og i 2021 ble kun ca 52% av 15 åringene kristent konfirmert.

SSB oppgir at det i 2021 var 3.526.133 medlemmer av Den norske Kirke, men kun totalt 2.360.828 deltagere fordelt på 51.280 gudstjenester i løpet av året! De tallene viser at en stor andel medlemmer i Den norske Kirke kun besøker kirken for dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.

Også andre religioner opplever at unge voksne i mindre grad enn tidligere deltar regelmessig i bønn i deres menigheters respektive gudshus. Tendensen i retning av et mer ikke religiøst samfunn er klar.

Human-Etisk forbund rapporterer om 130.000 medlemmer. De er den største Humanistiske grupperingen og tilbyr bistand for å arrangere Human Etisk gravferd. Det andre store er Humanistforbundet. Begge definerer humanisme som et livssyn. Det samme gjør Den norske Kirke, som av denne grunner i enkelte tilfeller har tilgjengeliggjort kirkebygg for Livssynsnøytral seremoni, men ikke for Humanistisk.

Livssynsnøytral Gravferd – Et ukjent alternativ for ikke troende?

Byrå24 har positiv erfaring med å arrangere Livssynsnøytral seremoni, med svært positive tilbakemeldinger fra både pårørende og deltagere i seremoni.

Det er fullt mulig å leie inn organist også for en livssynsnøytral seremoni, men vår vurdering er at det ikke er det beste alternativet rett og slett fordi orgelspill i et gravkapell ugjenkallelig assosiere med kristen seremoni.  Vi anbefaler i stedet et preludium spilt på lydanlegg vi bringer. Bach’s ‘Air on a G String’ finnes i versjoner som fungerer svært godt som preludium.

Til forskjell fra Kristen seremoni hvor prest og organist må godkjenne musikkstykker som skal spilles står de pårørende helt fritt i valg sanger som ønskes spilt.  Som oftest velges avspilling over lydanlegg, men solister kan selvsagt skaffes.  Det bør totalt være minimum 3 sanger, og gjerne 4 under seremonien.

Byrå24 tilbyr å holde Minnetale for avdøde.  Dette inkluderer typisk et hjemmebesøk med oppfølgende dialog for å jobbe frem den minnetalen som holdes.

Etter minnetalen følger normalt en sang før seremonileder (fra Byrå24) leser sørgebånd og inviterer pårørende, og eventuelt følgere som måtte ønske det, til å si noen ord til minne eller lese dikt.

Dersom begravelse bæres kisten til graven hvor senking finner sted – uten jordpåkastelse.

Hvem passer livssynsnøytral seremoni for?

En livssynsnøytral seremoni kan være aktuell uavhengig av etnisitet, men vi vil gjerne fremheve det som et alternativ for de mange etnisk norske som aldri har tenkt tanken på at det finnes et alternativ og som nærmest på ‘autopilot’ ender opp med en tradisjonell, norsk kristen gravferd.

Det beste er når den avdøde før sin død selv har tatt stilling og uttrykt sitt ønske for egen gravferd. Som oftest er ikke det tilfelle. I tilfeller hvor nærmeste pårørende ikke bestemt vet at den avdøde var medlem i et av de Humanistiske forbundene, så er det for godt voksne etniske nordmenn sannsynlig at den avdøde var medlem av Den norske Kirke.  Som oftest vil den pårørende som er ansvarlig for gravferden vite om den avdøde definerte seg som kristen og var troende, eller kun et passivt medlem av Den norske Kirke slik tilfellet er for svært mange.

Spesielt dersom den avdøde i samtaler har erklært seg som ateist, eller ikke religiøs, kan det være relevant å vurdere en Livssynsnøytral seremoni – dersom det skal være gravferd med seremoni.

Leave a comment

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

  This will close in 0 seconds