Skip to content Skip to footer

FAQ

En hos oss er alltid på vakt.

Som nærmeste pårørende er du velkommen til å ringe vårt hovednummer 95052424. når som helst om du trenger bistand.

Byrå24 er et begravelsesbyrå.

Vi vil lytte og veilede deg for å planlegge en gravferd etter dine ønsker som pårørende.  Når planen er lagt sørger vi for alt praktisk med gjennomføring som avtalt.

Det hender at personer dør mens de befinner seg på en annen kant av landet.

Når Byrå24 velges for gravferd tar vi ansvar for transport av avdøde til kjølerom i kommunen hvor seremoni skal finne sted. Ved transport som overstiger 20km vil kostnaden bli dekket av NAV, så nær som en egenandel på 2.601 NOK.

Ved død hjemme må avdøde innen 24 timer fraktes til kjølerom. Dette er båretransport. Byrå24 tilbyr å gjennomføre slik transport til gunstig pris uten at bestiller blir bundet til bruk av Byrå24 som begravelsesbyrå.

Dette gir de pårørende litt ekstra tid til å velge begravelsesbyrå.

Når Byrå24 er valgt må først sted for eventuell seremoni velges, og Byrå24 tar ansvar for å avklare/avtale tidspunkt med eier av lokalet.

Kiste velges normalt under planleggingssamtalen. (Mest vanlige valg ligger inne i vårt pristilbud). Dersom påørende er i tvil om valg av kiste kan kan valg utsettes noen dager.

Urne må velges før eventuell kremasjon.

Valg av eventuell gravsten kan gjøres senere.

Kostnaden for en gravferd varierer betydlig avhengig av de valg som gjøres.

Priseksempler tilpasset ulike religioner/livssyn og kulturer finnes under menyvalg ‘Tjenester’.  Ring oss så få du forpliktende tilbud innen få timer basert på den informasjon du gir under første telefonsamtale.

Dersom det har funnet sted båretransport fra hjem eller institusjon vil denne kostnaden komme som et tillegg.

Dersom avdøde ikke var medlem av folketrygden og/eller hadde bostedsadresse i en annen kommune enn der gravferd skal gjennomføres vil det tilkomme kostnad som blir fakturert fra kommunen.

Verd å vite:

Dersom avdøde var pensjonist utbetales pensjon for dødsmåneden pluss påfølgende måned.

Dersom avdøde var medlem av fagforening vil avdøde trolig ha rett til støtte knyttet til dødsfall.

Avdøde kan ha forsikringsdekning privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforbud. Slik kan tenkes å dekke også dødsfall for familiemedlemmer.

Dersom avdøde ikke var formuende vil Byrå24 kunne bistå for å søke NAV om gravferdstøtte for å dekke dokumenterete kostnader. Slik støtte er for 2022 begrenset oppad til 26.011 NOK. Dersom avdøde ikke er fylt 18 år gis det støtte fra NAV uten behovsprøving.

Det er ikke uvanlig at det er flere som defineres som nærmeste pårørende, dvs. typisk at avdøde hadde flere barn. Normalt går det greit for de pårørende å bli enig om hvem som skal være ansvarlig for gravferden, dvs. som garanterer for oppgjør fra dødsbo og er den Byrå24 forholder seg til for de beslutninger som må tas mht gravferd.

Når Byrå24 velges for gravferd med seremoni vil det bli opprettet en minneside.  Denne gir pårørende, familie, venner og andre bekjente anledning til å dele minner og uttrykke sine kondolanser.

Byrå24 kan bistå med søknad til NAV når forutsetningene for gravferdsstøtte antas å være tilstede.

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

  This will close in 0 seconds