Skip to content Skip to footer

Jehovas Vitner

I Oslo, og trolig alle andre kommuner innen vårt definerte primærområde, finnes menigheter av Jehovas Vitner. Det finnes en eller flere ‘Rikets Sal’ i hver av kommunene. De fleste pårørende som ønsker gravferd med seremoni velger naturlig å la seremonien være i Rikets Sal. Et alternativ er bruk av nøytralt seremonirom på institusjon eller nøytralt gravkapell. 

Sentralt i Vitnenes tro er at de ikke ser på døden som endelig, men heller som en søvn før de døde en gang i fremtiden vil gjenoppstå i Guds Rike her på jorden. Dette innebærer et håp om å treffe sine kjære igjen, i ny, frisk kropp men med samme personlighet og minner. Døden blir dermed ikke et ‘siste farvel’ slik det er i andre religioner.

Ofte har de pårørende hatt anledning til et siste møte og avskjed med avdøde kort tid før døden inntraff, eller de gis anledning til å se avdøde før henting. Det mest vanlige er derfor at det ikke legges opp til syning.

Jehova Vitners tro gir ingen konkrete føringer for gjennomføring av gravferd. Det er ingen særskilte ritualer for vask og stell. Både direkte kremasjon, bisettelse og begravelse er vanlig. Det er opp til de pårørende å treffe sine valg basert på avdødes og sine egne preferanser. Det er naturlig at det kan være ikke-religiøse, kulturelle variasjoner i hvilken gravferd de pårørende ønsker. Fellesnevnere er dog; at Jehovas Vitner viser nøkternhet knyttet til gravferd, det skal ikke gjøres jordpåkastelse og det skal ikke være kors på seremonibil, kiste eller i eventuelt seremonirom.

For bisettelse uten seremoni se priseksempel for ‘Direkte kremasjon’. 

Priseksemplene nedenfor er ikke uttømmende for hva som vil være innenfor det normale for Jehovas Vitner gravferd. Vi har valgt å synliggjøre;

• Seremoni med kiste

• Stille begravelse (Begravelse ved Byrå24)

Vi har inkludert en hvitlakkert furukiste (Toten T4) som er den de fleste velger ved seremoni.  Et rimeligere alternativ kan benyttes for Stille begravelse.

Seremoni med kiste inkluderer stor blomsterdekorasjon til 4.000. Dersom slik utelates reduseres prisen.

Den siste varianten innebærer ofte at det gjennomføres seremoni i Rikets Sal, men uten kiste. Selve begravelsen gjennomføres av Byrå24 uten pårørende eller andre som kan bistå. For å sikre trygg og verdig frakt av kisten fra seremonibil frem til graven kan det være behov for inntil fire personer fra Byrå24 – mot normalt to.

Dersom totalavstand for transport av avdøde overstiger 20km vil det gi grunnlag for Bårestønad fra NAV.  Ca refusjon er 3.700 NOK.

Dersom avdøde ikke var formuende er det grunnlag for å søke gravferdsstøtte fra NAV som dekker inntil 26.999.

Minneside er inkludert.

 
JHV – Med seremoni

23.600 kr

 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Klargjøring og frakt kiste
 • Stell og nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Transport til seremonisted
 • Klargjøring for seremoni
 • To verter ved seremoni
 • Minneside dersom ønsket
 • Minneside dersom ønsket
 • Stor kistedekorasjon
 • Krematoriets urne
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Bistand søknad til NAV

JHV – Uten Seremoni

10.500 kr

 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Klargjøring og frakt kiste
 • Stell og nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Transport til gravlund
 • Bringes til graven
 • Minneside dersom ønsket
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Bistand søknad til NAV

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds