Skip to content Skip to footer

Muslimsk

Byrå24 har muslimske gravferdsrådgivere. Disse snakker samlet både Urdu, Punjabi og Arabisk – foruten engelsk og norsk. Vi er parat for å gjøre den ekstra innsats som kreves for å få prosessen med frigjøring for begravelse til å gå raskest mulig. Ofte har avdøde hatt tilhørighet til en Moske i nærområdet. Det vil da være naturlig å søke kontakt direkte med Imamen for råd og veiledning. Pris eksemplet inkluderer leie av lokale for rituell vask og stell ved pårørende. En muslimsk vert fra Byrå24 vil være til stede for veiledning og våre verter vil bistå med nedlegg i Kiste. Syning vil normal enten skje i tilstøtende nøytralt seremonirom, eller vi transporterer kisten til Moske for syning og bønn før kisten bringes til ønsket muslimsk gravlund. Avdøde blir bragt i seremonibil til avtalt gravlund hvor det ofte vil være et større følge som følger kisten frem til graven. Enkelte ønsker musikalsk innslag ved graven. Imamen vil naturlig være den som leder gravbønnen. Dersom Imamen ikke har anledning til å delta, og dersom ingen pårørende selv ønsker å lede gravbønnen, vil vår muslimske vert være beredt til å lede gravbønnen. Vi har inkludert en hvitlakkert furukiste (Toten T4) som er den de fleste velger. Priseksemplet inkluderer ikke kistedekorasjon, da vi har erfart at det ikke er tradisjon for bruk av slik. Ved død i hjemmet eller på institusjon må den avdøde fraktes på båre til nærmeste sykehus. I slike tilfeller vil den totale avstanden for transport av avdøde som regel overstige 20km og gi grunnlag for Bårestønad fra NAV. Merkostnaden for frakt på båre til sykehus vil da bli refundert av NAV. Dersom avdøde ikke var formuende er det grunnlag for å søke gravferdsstøtte fra NAV som dekker inntil 26.999. Minneside er inkludert. Vi tilbyr også muslimsk stille begravelse for dødfødt eller baby, med rituelt stell ved en av våre muslimske rådgivere på sykehuset.  Selve begravelsen skjer ofte 2-3 dager senere, som oftest kun med foreldre til stede sammen med to verter fra Byrå24.
Muslimsk – Begravelse
21.500 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Klargjøring og frakt av kiste
 • Leie av rom for rituelt stell
 • Bistnad ved stell og nedlegg
 • Kafan
 • Syning ved kapell
 • Transport av kiste til gravlund
 • Vert ved gravlund
 • Minneside dersom ønsket
 • Muslimsk gravmarkør
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Bistand søknad til NAV

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds