Skip to content Skip to footer

Byrå24 AS - Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

Hvem er vi

Byrå24 AS  er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

 • Navn/foretaksnavn: BYRÅ24 AS
 • Forretningsadresse: Økernveien 173
 • 0580 Oslo
 • E-post adresse: post@byra24.no
Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

BYRÅ24 AS er behandlingsansvarlig

BYRÅ24 AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjenste eller produkt, benytter deg av vår chat-funksjon eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider og din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering av operativsystem.
Paragraf 6f som alternativ til valgt samtykke via nettisde. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger.

Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg, dog ikke basis informasjon om navn og kontaktinformasjon dersom du har vært kunde og kjøpt gravferdstjenester av oss. Slik informasjon må da opprettholdes i faktureringssystemet.

Informasjon fra andre kilder

Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon i anledning utsendelse av tilbud og eventuell gjennomføring av oppdrag.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsel. sende tilbud og holde dialog for gjennomføring av vår leveranse.
Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan sende deg tilbud og annen relevant informasjon som svar på din forespørsel.
Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen, så nær som informasjon knyttet til fakturering som vil ligge i vårt fakturerings/ regnskapssystem.

Dersom du er representant for et firma som er kunde av Byrå24 bevares informasjonen på ubestemt tid som relevant kontaktinformasjon. I det tilfellet du er kontaktperson for en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten. For privatpersoner som er i kontakt med oss for gravferd benyttes ikke opplysningene for markedsføring eller andre henvendelser. Vår oppgave er å gjøre en leveranse til kundens fulle tilfredshet slik at vi er et naturlig valg om du i fremtiden på ny har behov for våre tjenester.

For personer som representerer virksomheter som er kunder eller leverandører vil opplysningene bli benyttet for kontakt for utøvelse av vår virksomhet.

Informasjonsdeling med tredjepart

Vi hverken selger eller gir dine personopplysninger til tredjepart.

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med tilbud eller utførelse av et oppdrag som utføres i samarbeid med en ekstern part kan vi overføre relevant informasjon til denne.

Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av BYRÅ24 AS.

Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument.

Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt. Vi må da opplyse hva det nye formålet er og innhente ditt samtykke.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer for pågående, ikke avsluttede oppdrag.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Fødselsnummer er definert som sensitiv personopplysning, men slikt nummer for en avdød person kan likevel være relevant å sende for å være sikker på at informasjonen er korrekt. Fødselsnummer for avdød er nødvendig for vårt varsel til offentlig myndighet om dødsfall og for korrekt merking av kiste med innregistrering på kjølerom og ditto ved eventuell kremering.

==

NB! BYRÅ24 AS beholder retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæring når som helst uten forhånd varsel!

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

  This will close in 0 seconds