Skip to content Skip to footer

Akutt hjelp ved dødsfall

Å være nærmeste pårørende til en avdød er en tung byrde. Rollen du kastes ut i kan være ukjent for deg, og må gjøres mens du er i sorg og kanskje var dødsfallet svært uventet. Ring oss når som helst på telefon 950 52 424 for råd og veiledning. Vi tar oss tid til deg og lytter.

Praktiske råd ved dødsfall i hjemmet

Ved dødsfall hjemme må legevakten kontaktes. En lege vil komme og utstede dødsattest. Avdøde kan ikke hentes før 2 timer etter dødsattest. Døren til rommet hvor avdøde ligger bør lukkes og vinduer åpnes. Eventuell dyne bør fjernes og erstattes med et laken. Dette gjøres for å holde kroppstemperaturen lavest mulig.

Avdøde skal fraktes på båre til nærmeste sykehus for oppbevaring i kjølefasiliteter frem til gravferd. Byrå24 tilbyr frakt uten at du forplikter deg til å velge oss (Byrå24) til å ta oppdraget med å gjennomføre din gravferd. Det er store prisforskjeller i markedet for slik bårefrakt. Vi tåler sammenligning. Se ‘Nøytral24’

Ved dødsfall på sykehus

Ved død på sykehus vil sykehuset sørge for frakt til kjølerom på sykehuset. Dette gir pårørende noen dager til å velge gravferdsbyrå.

Ved dødsfall på institusjon

De fleste sykehjem og omsorgsboliger har et lite kjølerom. Prosedyren blir da som for sykehus. Det er også en del sykehjem og omsorgsboliger som ikke har kjølerom og vil ha behov for raskest mulig henting – typisk innen 24 timer.

I tilfeller hvor det er vanskelig å raskt få kontakt med pårørende, kan frakt til sykehus på båre bli påkrevd. Avdøde/pårørende vil bli fakturert for dette, enten direkte eller gjennom gravferdsbyrået som blir valgt.

Ofte vil situasjonen ved død på sykehjem og omsorgsboliger være at nærmeste pårørende ikke er helt uforberedt på dødsfallet. Pårørende vil i slike tilfeller være forberedt på raskt valg av gravferdsbyrå. Den avdøde vil da bli hentet i kiste og kostnaden med frakt på båre utgår. Byrå24 er parat til rask henting med frakt av kisten til nærmeste gravkapell/krematorium.

Ved dødsfall utenfor hjem, sykehus eller institusjon

Ved ulykke eller annen død vil avdøde normalt bli brakt til sykehus av ambulanse.

Ved dødsfall utenfor hjemkommune

Når dødsfall skjer utenfor avdødes hjemkommune, vil valgt begravelsesbyrå sørge for frakt til gravkapell (kjølerom) i hjemkommunen. Når avstanden er mer enn 20 km., dekker NAV transportkostnaden. Egenandelen er pr. oktober 2022 på kr. 2.601.

Første telefon

Byrå24 er tilgjengelig hele døgnet for henvendelser på 950 52 424.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi lytter til deg og tar oss den tiden du trenger. Gjennom en innledende samtale innhenter vi den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg et bindende tilbud.

Vi trenger følgende informasjon for å kunne sende deg et bindende tilbud på planlegging og gjennomføring av gravferd:

 • Avdødes fulle navn.
 • Avdødes fødselsdato og dødsdato.
 • Var avdøde norsk statsborger?
 • Avdødes adresse i folkeregisteret (eventuelt før flytting på institusjon)
 • Pårørendes fulle navn og adresse.
 • Pårørendes telefonnummer og gjerne epost-adresse for å sende tilbud.
 • Hvor befinner avdøde seg?
 • Ønske om begravelses vs bisettelse (kan besluttes senere).
 • Eventuelt ønske om direkte kremasjon.
 • Gjerne informasjon om livssyn, religion, kultur for tilpasning av tilbud.

Planleggingssamtale

Takker du ja til tilbudet fra Byrå24 etter en innledende samtale, er neste steg en planleggingssamtale. Her legger vi sammen slagplanen for en best mulig seremoni i tråd med avdøde og pårørendes livssyn, religion, kultur og særskilte ønsker gjennomføres en planleggingssamtale.

Vi inviterer deg svært gjerne til våre lokaler på Økern. Vi tilbyr oss også å komme til deg der du måtte ønske i ‘Stor-Oslo’. Dersom møtet ønskes gjennomført digitalt med Zoom eller Teams, gjør vi gjerne det. En kombinasjon er også mulig, for eksempel dersom enkelte pårørende befinner seg langt unna.

Gi oss gjerne varsel i forkant dersom du har særskilte ønsker med henhold til språk. Vi har konsulenter som, foruten norsk, samlet dekker språkene engelsk, hindi, tamil, punjabi og litauisk.

Under møtet går vi gjennom alt som er relevant i forbindelse med gravferden, herunder:

 • Eventuell manglende informasjon for melding av dødsfall.
 • Eventuelt ønske om annonsering i papiravis. (Vi bistår).
 • Ønsket tid og sted for seremoni (vi avklarer tilgjengelighet).
 • Eventuelle rituelle ønsker for behandling av avdøde før nedlegg i kiste.
 • Ønskes bruk av i egne klær, kjortel, kaffan eller annet.
 • Eventuelt ønske om syning før eller under seremoni.
 • Valg av kiste, båredekorasjon og pynting av seremonisted.
 • Utforming av program. (Varierende praksis for ulike kulturer).
 • Ønskes takkekor
 • Eventuelle ønsker om musikkinnslag.
 • Eventuelle behov for lydanlegg. (Finnes ofte på seremonisted).
 • Eventuelle ønsker om fotografering / minnebok.
 • Eventuelt ønske om streaming av seremoni.
 • Valg av urne dersom bisettelse/kremasjon.
 • Ønske om å være til stede ved innsettelse (kremasjon)?
 • Vår rolle er å veilede, samtidig som vi lytter og tilpasser oss dine og avdødes ønsker. Det er ingen klokke som ‘tikker’. Vi tar oss den tiden du har behov for.

Henting av avdøde

Uavhengig av hvordan dødsfallet har inntruffet, behandler vi den avdøde med respekt og verdighet når vi arrangerer henting av avdøde med nedlegg i kiste. Vi kan tilrettelegge for rituell vask og stell av avdøde.

Begravelse eller bisettelse

Begravelse eller bisettelseBegravelse Vi bruker ordet begravelse når det foretas en jordfestelse etter seremonien. Da følger vi avdøde helt til graven og senker kisten.

Bisettelse

Ordet bisettelse brukes når seremonien etterfølges av kremasjon, Nedsettelse av urne i grav gjøres da tradisjonelt med kun de nærmeste pårørende, eller det kan søkes om spredning av asken på egnet sted.

Stønad fra NAV

I Byrå24 begravelsesbyrå informerer vi pårørende om muligheten for økonomisk stønad fra NAV. Dersom forutsetningene for støtte er tilstede sørger vi for at nødvendig dokumentasjon fremskaffes. Vi ber da om signert fullmakt og når nødvendig dokumentasjonen er på plass, vil vi ta ansvar for selve søknadsprosessen. Informasjon om stønad finner ved å navigere til NAVs websider.

Du kan bruke følgende lenke: NAV.

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds