Skip to content Skip to footer
Hinduistisk – Bisettelse

33.000 kr

 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Klargjøring og frakt av kiste
 • Leie av rom for rituelt stell
 • Bistnad ved stell, nedlegg og syning
 • Transport til seremonisted
 • Klargjøring seremoni ved pårørende
 • Sermonivertskap 2 stk i 2t
 • Stor kistedekorasjon
 • Innsett ved krematorium
 • Krematoriets urne
 • Minneside dersom ønsket
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Bistand søknad til NAV

Hinduistisk

Dødsritualet i hinduismen kalles det siste offer (antyeshti) og er et kremasjonsritual. I India er det vanlig at kremering finner sted samme eller påfølgende dag. Det at avdøde i Norge oppbevares i kjølerom gjør rent fysisk at behovet for rask kremasjon er mindre. Det kan også være slektninger med lang reisevei som ønsker å delta og trenger tid for reisen. Det vanlige er at gravferd med kremasjon gjennomføres innen 3-6 dager.

Dersom avdøde døde hjemme eller på institusjon fraktes avdøde til sykehus, hvor det i tilknytning til patologisk avdeling finnes eget rom som leies for å kunne gjennomføre rituell vask. Byrå24 bringer kiste og klargjør rom. Det er tradisjon for at pårørende selv besørger vask og stell, og at avdøde iføres rene klær. Byrå24 kan bistå med nedlegg i kiste. Kisten bringes til kjølerom ved det aktuelle krematorium.

Det er normalt med en seremoni i forkant av kremasjon, typisk ved gravkapell i tilknytning til krematoriet. Kisten med avdøde bringes til seremonistedet. Det er vanlig med åpen kiste under seremonien. Vårt pristilbud nedenfor inkluderer enkel pynting. Vi har også inkludert pris for kistedekorasjon.

Vi stiller med 2 verter under seremonien som antas å vare inntil 2 timer. Det er vanlig at Pandit Ji fra tempelet leder det religiøse i seremonien.

Det tilrettelegges for at et begrenset antall av de nærmeste pårørende, gjerne med Pandit Ji, er til stede ved kremasjonen.

Byrå24 kan bistå med å søke statsforvalteren om tillatelse til askespredning. Det vanlige er et ønske om askespredning i rennende vann, dvs i en elv i nærheten. Slik askespredning finner sted på et senere tidspunkt. Byrå24 sørger for henting og frakt av urnen med overlevering til nærmeste pårørende.

Et alternativ kan for enkelte være å sende urnen til India med tanke på askespredning der. Byrå24 kan ta ansvar for gjennomføring av slik utsendelse (repatriering) av urne.

Vår basistjeneste og pris basert på ovenstående finnes nedenfor.

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds