Skip to content Skip to footer

Jehovas Vitner

I Oslo, og trolig alle andre kommuner innen vårt definerte primærområde, finnes menigheter av Jehovas Vitner. Det finnes en eller flere ‘Rikets Sal’ i hver av kommunene. Dette er menighetens møtesal. De fleste pårørende som ønsker gravferd med seremoni for avdøde velger naturlig å la seremonien finne sted i Rikets Sal. Et alternativ er bruk av nøytralt seremonirom på institusjon eller nøytralt gravkapell. (Med nøytralt forstår først og fremst at lokalet er fritt for kors).

Sentralt i Vitnenes tro er at de ikke ser på døden som endelig, men heller som en søvn før de døde en gang i fremtiden vil gjenoppstå i Guds Rike her på jorden. Dette innebærer et håp om å treffe sine kjære igjen, i ny, frisk kropp men med samme personlighet og minner. Døden blir dermed ikke et ‘siste farvel’ slik det er i andre religioner.

Ofte har de pårørende hatt anledning til et siste møte og avskjed med avdøde kort tid før døden inntraff, eller de gis anledning til å se avdøde før henting. Det mest vanlige er derfor at det ikke legges opp til syning, selv om slik heller ikke er uvanlig. Det er et personlig valg for de enkelte pårørende.

Jehova Vitners tro gir ingen konkrete føringer for gjennomføring av gravferd. Det er ingen særskilte ritualer for vask og stell. Både direkte kremasjon, bisettelse og begravelse er vanlig. Det er opptil de pårørende å treffe sine valg basert på avdødes og sine egne preferanser. Det er naturlig at det kan være ikke-religiøse, kulturelle variasjoner i hvilken gravferd de pårørende ønsker. Fellesnevnere er dog; at Jehovas Vitner viser nøkternhet knyttet til gravferd, det skal ikke gjøres jordpåkastelse og det skal ikke være kors på seremonibil, kiste eller i eventuelt seremonirom.

For pris ‘Direkte kremasjon’ se eget menyvalg kalt ‘Uten seremoni’. Priseksemplene nedenfor er ikke uttømmende for hva som vil være innenfor det normale for Jehovas Vitner gravferd. Vi har valgt å synliggjøre;

 • Seremoni med kiste
 • Begravelse ved Byrå24

Den siste varianten innebærer ofte at det gjennomføres seremoni i Rikets Sal, men uten kiste. Selve begravelsen gjennomføres av Byrå24 uten pårørende eller andre tilstede som kan bistå. For å sikre trygg og verdig frakt av kisten fra seremonibil frem til graven kan det være behov for inntil fire personer fra Byrå24 – mot normalt to.

Bisettelse med seremoni

28.700 kr

 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Grunnleggende stell og nedlegg.
 • Frakt til kjølerom for oppbevaring
 • Minneside og dødsannonse
 • Transport av kiste til seremonisted
 • To seremoniverter i en time
 • Kistedekorasjon med bånd
 • Basis pynting av seremonisted
 • Transport til krematorium
 • Enkel urne
 • Bistand urnenedsettelse
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.

Begravelse uten seremoni

26.800 kr

 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Grunnleggende stell og nedlegg.
 • Frakt til kjølerom for oppbevaring
 • Minneside og dødsannonse
 • Transport av kiste til gravlund
 • Begravelse uten følge/seremoni
 • Bistand urnenedsettelse
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.Kontakt Oss

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

  This will close in 0 seconds