Skip to content Skip to footer
Sikhistisk – Bisettelse

32.000 kr

 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Klargjøring og frakt av kiste
 • Leie av rom for rituelt stell
 • Bistnad ved stell, nedlegg og syning
 • Transport til seremonisted
 • Klargjøring av seremonirom
 • Sermonivertskap 3 stk i 2t
 • Stor kistedekorasjon
 • Innsett ved krematorium
 • Krematoriets urne
 • Minneside dersom ønsket
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Bistand søknad til NAV

Sikhistisk

Sikher følger indisk skikk og kremerer sine døde. I India er det vanlig at kremering finner sted samme eller påfølgende dag. I Norge er det vanlig at bisettelsen gjennomføres innen 3-6 dager, men enkelte velger noe ekstra tid for at familie med lang reisevei skal nå frem.

Det vanlige er at rituelt stell gjennomføres dagen før seremoni. Stell hvor avdøde egne klær gjøres av pårørende, med veiledning fra Byrå24. Vi bistår med nedlegg i kisten. Leie av rom for rituelt stell er inkludert i priseksemplet. Syning for de nærmeste pårørende skjer i tilstøtende seremonirom.

Det kreves tradisjonelt seremonilokale med plass til mange, og Alfaset Kapell er spesielt godt egnet da det også er stor parkeringskapasitet samt nærhet til Gurdwara på Alfaset. 

Det tilrettelegges for at begrenset antall pårørende, inkludert religiøs leder fra Gurdwara, kan være tilstede i krematoriet for å bivåne innsett. Mens kremasjonen pågår, resiteres en tekst fra Guru Granth Sahib.

Vi har inkludert en hvitlakkert furukiste (Toten T4) som er den de fleste velger. 

Inkludert er også stor kistedekkorasjon i de farger/blomster pårørende ønsker. For ytterligere blomster avtales dette direkte med vår sorgbinder.

Mange Sikher velger å spre asken i rennende vann i Norge. Vi bistår gjerne med å søke statsforvalteren om ønsket.

Ved ønske om å sende urnen til hjemlandet, ofte India, sørger vi for å fremskaffe all nødvendig dokumentasjon. Dette vil være en tilleggstjeneste.

Ved død i hjemmet eller på institusjon må den avdøde fraktes på båre til nærmeste sykehus. I slike tilfeller vil den totale avstanden for transport av avdøde som regel overstige 20km og gi grunnlag for Bårestønad fra NAV. Merkostnaden for frakt på båre til sykehus vil da bli refundert av NAV.

Dersom avdøde ikke var formuende er det grunnlag for å søke gravferdsstøtte fra NAV som dekker inntil 26.999.

Minneside er inkludert.

 

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds