Skip to content Skip to footer

Transport utland

Repatriering (fra latin repatriare). Repatriering brukes i bransjen som generelt begrep for å sende kiste eller urne med fly til utlandet, eller også for å sende med fly (eller tog) til annen kant av Norge når dette er mest hensiktsmessig.

Repatriering er aktuelt for personer som dør under besøk i Norge. Det er også mange fastboende nordmenn som har et ønske om å bli gravlagt i sitt, eller familiens, opprinnelige hjemland.

Byrå24 avklarer med den aktuelle ambassade hvilke krav som stilles til dokumentasjon, herunder om det aktuelle landet stiller krav om balsamering av avdøde ved hjemsendelse av kiste. Erfaringen fra Covid epidemien er også det kan skje endring i krav til smitteattest, eller restriksjoner mot innføring av kiste som til vanlig ikke finnes.

Ambassaden vil ofte også vite hvilke flyselskap som tilbyr kistetransport til den aktuelle destinasjon. Vi innhenter pristilbud fra flyselskap med avklaring av eventuelle særskilte krav og tilgjengelige tidspunkter med ledig kapasitet for frakt av kiste.

Det normale ved forsendelse vil være bruk av sinkkiste på innsiden av valgt kiste. Etter stell og nedlegg loddes den innvendige sinkkisten for å forsegle. Det er ikke uvanlig at det ønskes gjennomført rituelt stell av avdøde før nedlegg i kiste. Det kan tilrettelegges for at pårørende selv forestår rituelt stell. Byrå24 kan også påta seg å gjennomføre rituelt stell for enkelte religioner.

Eventuelle krav fra ambassaden eller flyselskap samt ønsker fra pårørende vil avgjøre om det skal gjøres balsamering eller ikke, og eventuelt lett balsamering vs full balsamering.

Blant dokumenter som typisk kreves er; dødsattest (Laissez Passer iht Wien konvensjonen), bekreftet kopi av legeerklæring, smitteattest, kopi av pass, innførselstillatelse utstedt fra ambassaden, oversettelser til språk krevet, Notarial bekreftelse og apostillestempel på dokumenter.

Flyselskapet vil ofte kreve bekreftelse på henting fra begravelsesbyrå ved avtalt destinasjon før de aksepterer mottak av kiste for transport.

Kostnaden vil variere mye avhengig av ønsket stell og balsamering eller ikke.

Ring oss for tilbud.

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds