Skip to content Skip to footer

Ventetegn

Etter gravlegging er det vanlig å merke graven med et ventetegn eller gravkors som kommer i flere varianter. Dette settes i påvente av gravsten.

Valg av gravsten

Valg av gravsten kan vente til etter gravferden er gjennomført.

Byrå24 tilbyr ulike typer gravstener og kan bistå med valg. For vårt utvalg se produkter. Vi tillater også at det velges innkjøp av gravsten fra annen leverandør.

Kremasjon

I enkelte kulturer er det en naturlig og ønsket del at de nærmeste pårørende er til stede og bivåner innsettelse til kremering. Vi tilrettelegger for, og er vert, når slik deltagelse fra pårørende er ønsket.

Urnenedsettelse

De fleste som kremeres ønsker å ha et gravsted for ettertiden. Byrå24 tilbyr å bistå ved urnenedsettelse. Vi avtaler da tid med gravlunden og pårørende og står for frakt av urnen frem til gravsted, hvor vi er tilstede ved nedsettelse.

Askespredning

Mange har et ønske om askespredning som et alternativ til urnenedsettelse i en grav. Søknad sendes til Statsforvalteren som må gi tillatelse. Spredning av aske kan skje enten over land eller i vann, men det må være et sted utenfor alminnelig ferdsel slik at det ikke er til sjenanse for noen.

Vi opplyser om at tillatelse til askespredning i utgangspunktet har som forutsetning at dette var den avdødes uttrykte ønske. En nålevende person kan selv søke om askespredning før sin død, eller kan alternativt skrive ned og signere slikt uttrykt ønske før sin død. Da er avdødes ønske om askespredning hevet over tvil.

Den som sørger for gravferden (de etterlatte, eller Byrå24 på deres vegne), kan søke om askespredning etter en persons død. Dersom det ikke foreligger noe skriftlig ønske fra avdøde, verken digitalt eller på papir, må det gis en troverdig begrunnelse for at askespredning var avdødes ønske.

Byrå24 kan gjennomføre selve askespredningen, men som oftest ønsker de pårørende selv å gjennomføre seansen. Det er heller ikke uvanlig at avdøde ønsker at asken spres på et bestemt sted som betydde mye for avdøde, og som kan ligge langt fra Oslo. Vi imøtekommer dine behov og ønsker.

Minnebok

Vi tilbyr et minne for de pårørende i form av en minnebok. En enkel form for minnebok hvor program, bilder fra seremonistedet og eventuell grav inngår er en del av standardtilbudet vårt.

Vi kan også tilby å få laget mer omfattende dokumentasjon, digitalt og/eller på papir, som minne fra gravferden. Slik utvidet dokumentasjon vil innebære engasjement av en spesialist for opptak og produksjon.

Avvikling av digitalt liv

Spesielt ved brå og uventet død for yngre mennesker er det sannsynlig at avdøde har en tilstedeværelse på en eller flere digitale plattformer og sosiale medier. Facebook er et godt eksempel, men det finnes stadig flere digitale plattformer og nye vil tilkomme.

Vi kan bidra med praktiske tips til pårørende om avvikling av avdødes profil på slike plattformer som er kjent for de pårørende. Dette vil ofte være nøkkelen til å la dødsbudskapet nå ut til avdødes mer perifere familie og venner.

Relevante skjemaer etter dødsfall

Nedenfor følger et antall dokumenter og lenker som kan være til nytte.

 • Askespredning – søknad før død
 • Askespredning – søknad fra etterlatte
 • Dødsfall, arv og skifte
 • Erklæring om privat skifte av dødsbo (pdf)
 • Fullmakt ved privat skifte av dødsbo (pdf)
 • Melding om uskiftet bo (pdf)
 • Melding om uskiftet bo for samboere (pdf)
 • Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi (pdf)
 • Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving (pdf)
 • Erklæring fra gjenlevende samboer som oppgir å være enearving (pdf)
 • Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte (pdf)
 • Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte – borettslag(pdf)
 • Privat skifte med kun umyndige arvinger (pdf)
 • Søknad om gravferdsstønad – NAV

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds