Skip to content Skip to footer

Akutt hjelp ved dødsfall

Å være nærmeste pårørende til en avdød er en tung byrde. Rollen du kastes ut i kan være ukjent for deg, og må gjøres mens du er i sorg og kanskje var dødsfallet svært uventet. Ring oss når som helst på telefon 950 52 424 for råd og veiledning. Vi tar oss tid til deg og lytter.

Praktiske råd ved dødsfall i hjemmet

Ved dødsfall hjemme må legevakten kontaktes. En lege vil komme og utstede dødsattest. Avdøde kan ikke hentes før 2 timer etter dødsattest. Døren til rommet hvor avdøde ligger bør lukkes og vinduer åpnes. Eventuell dyne bør fjernes og erstattes med et laken. Dette gjøres for å holde kroppstemperaturen lavest mulig.

Avdøde skal fraktes på båre til nærmeste sykehus for oppbevaring i kjølefasiliteter frem til gravferd. Byrå24 tilbyr frakt uten at du forplikter deg til å velge oss (Byrå24) til å ta oppdraget med å gjennomføre din gravferd. Det er store prisforskjeller i markedet for slik bårefrakt. Vi tåler sammenligning. Se ‘Nøytral24’

Ved dødsfall på sykehus

Ved død på sykehus vil sykehuset sørge for frakt til kjølerom på sykehuset. Dette gir pårørende noen dager til å velge gravferdsbyrå.

Ved dødsfall på institusjon

De fleste sykehjem og omsorgsboliger har et lite kjølerom. Prosedyren blir da som for sykehus. Det er også en del sykehjem og omsorgsboliger som ikke har kjølerom og vil ha behov for raskest mulig henting – typisk innen 24 timer.

I tilfeller hvor det er vanskelig å raskt få kontakt med pårørende, kan frakt til sykehus på båre bli påkrevd. Avdøde/pårørende vil bli fakturert for dette, enten direkte eller gjennom gravferdsbyrået som blir valgt.

Ofte vil situasjonen ved død på sykehjem og omsorgsboliger være at nærmeste pårørende ikke er helt uforberedt på dødsfallet. Pårørende vil i slike tilfeller være forberedt på raskt valg av gravferdsbyrå. Den avdøde vil da bli hentet i kiste og kostnaden med frakt på båre utgår. Byrå24 er parat til rask henting med frakt av kisten til nærmeste gravkapell/krematorium.

Ved dødsfall utenfor hjem, sykehus eller institusjon

Ved ulykke eller annen død vil avdøde normalt bli brakt til sykehus av ambulanse.

Ved dødsfall utenfor hjemkommune

Når dødsfall skjer utenfor avdødes hjemkommune, vil valgt begravelsesbyrå sørge for frakt til gravkapell (kjølerom) i hjemkommunen. Når avstanden er mer enn 20 km., dekker NAV transportkostnaden. Egenandelen er pr. oktober 2022 på kr. 2.601.

Første telefon

Byrå24 er tilgjengelig hele døgnet for henvendelser på 950 52 424.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi lytter til deg og tar oss den tiden du trenger. Gjennom en innledende samtale innhenter vi den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg et bindende tilbud.

Vi trenger følgende informasjon for å kunne sende deg et bindende tilbud på planlegging og gjennomføring av gravferd:

 • Avdødes fulle navn.
 • Avdødes fødselsdato og dødsdato.
 • Var avdøde norsk statsborger?
 • Avdødes adresse i folkeregisteret (eventuelt før flytting på institusjon)
 • Pårørendes fulle navn og adresse.
 • Pårørendes telefonnummer og gjerne epost-adresse for å sende tilbud.
 • Hvor befinner avdøde seg?
 • Ønske om begravelses vs bisettelse (kan besluttes senere).
 • Eventuelt ønske om direkte kremasjon.
 • Gjerne informasjon om livssyn, religion, kultur for tilpasning av tilbud.

Planleggingssamtale

Takker du ja til tilbudet fra Byrå24 etter en innledende samtale, er neste steg en planleggingssamtale. Her legger vi sammen slagplanen for en best mulig seremoni i tråd med avdøde og pårørendes livssyn, religion, kultur og særskilte ønsker gjennomføres en planleggingssamtale.

Vi inviterer deg svært gjerne til våre lokaler på Økern. Vi tilbyr oss også å komme til deg der du måtte ønske i ‘Stor-Oslo’. Dersom møtet ønskes gjennomført digitalt med Zoom eller Teams, gjør vi gjerne det. En kombinasjon er også mulig, for eksempel dersom enkelte pårørende befinner seg langt unna.

Gi oss gjerne varsel i forkant dersom du har særskilte ønsker med henhold til språk. Vi har konsulenter som, foruten norsk, samlet dekker språkene engelsk, hindi, tamil, punjabi og litauisk.

Under møtet går vi gjennom alt som er relevant i forbindelse med gravferden, herunder:

 • Eventuell manglende informasjon for melding av dødsfall.
 • Eventuelt ønske om annonsering i papiravis. (Vi bistår).
 • Ønsket tid og sted for seremoni (vi avklarer tilgjengelighet).
 • Eventuelle rituelle ønsker for behandling av avdøde før nedlegg i kiste.
 • Ønskes bruk av i egne klær, kjortel, kaffan eller annet.
 • Eventuelt ønske om syning før eller under seremoni.
 • Valg av kiste, båredekorasjon og pynting av seremonisted.
 • Utforming av program. (Varierende praksis for ulike kulturer).
 • Ønskes takkekor
 • Eventuelle ønsker om musikkinnslag.
 • Eventuelle behov for lydanlegg. (Finnes ofte på seremonisted).
 • Eventuelle ønsker om fotografering / minnebok.
 • Eventuelt ønske om streaming av seremoni.
 • Valg av urne dersom bisettelse/kremasjon.
 • Ønske om å være til stede ved innsettelse (kremasjon)?
 • Vår rolle er å veilede, samtidig som vi lytter og tilpasser oss dine og avdødes ønsker. Det er ingen klokke som ‘tikker’. Vi tar oss den tiden du har behov for.

Henting av avdøde

Uavhengig av hvordan dødsfallet har inntruffet, behandler vi den avdøde med respekt og verdighet når vi arrangerer henting av avdøde med nedlegg i kiste. Vi kan tilrettelegge for rituell vask og stell av avdøde.

Begravelse eller bisettelse

Begravelse eller bisettelseBegravelse Vi bruker ordet begravelse når det foretas en jordfestelse etter seremonien. Da følger vi avdøde helt til graven og senker kisten.

Bisettelse

Ordet bisettelse brukes når seremonien etterfølges av kremasjon, Nedsettelse av urne i grav gjøres da tradisjonelt med kun de nærmeste pårørende, eller det kan søkes om spredning av asken på egnet sted.

Stønad fra NAV

I Byrå24 begravelsesbyrå informerer vi pårørende om muligheten for økonomisk stønad fra NAV. Dersom forutsetningene for støtte er tilstede sørger vi for at nødvendig dokumentasjon fremskaffes. Vi ber da om signert fullmakt og når nødvendig dokumentasjonen er på plass, vil vi ta ansvar for selve søknadsprosessen. Informasjon om stønad finner ved å navigere til NAVs websider.

Du kan bruke følgende lenke: NAV.

Seremoni

Vi er en livssyn-nøytral aktør. Vi er innforstått med at ulike religioner og kulturer har varierende tradisjoner knyttet til seremoni. Vår rolle er å bidra med erfaring og eksempler, men å lytte til deg for å sikre at det planlegges og gjennomføres en seremoni som hedrer og minnes den avdøde på best mulig måte.

Under planleggingssamtalen og påfølgende dialog vil seremonisted og innhold ha blitt valgt. Byrå24 sørger for gjennomføring i samsvar med det som er avtalt. På seremonidagen er vi verter og sørger for alt, slik at du kun er pårørende.

Pynting og blomster

Vårt standardtilbud inkluderer en vakker kistedekorasjon, hvor de pårørende har mulighet til å velge blant alternativer eller har særskilte ønsker for valg av blomster. Tilbudet inkluderer også basis pynting av seremonistedet. Utvidet pynting er mulig.

Deltagere i gravferden er velkommen til å bestille blomster via minnesiden direkte fra vår blomsterleverandør. Dette garanterer at blomstene blir levert i tide til seremonistedet. Deltagerne har selvfølgelig også full frihet til å bestille blomster fra andre leverandører, om ønskelig.

Sløyfetekster

Vi tilbyr sløyfer med personlig tekst som tradisjonelt leses opp under seremonien. Tekstmengden avgjør nødvendig størrelse på sløyfen.

Sløyfetekst kan skrives på hvilket språk du måtte ønske. Vi kan også ordne sløyfetekst med andre skrifttegn.

Her er noen eksempler på norske sløyfetekster for blomster og kranser.

 • Alltid du minnes i kjærlighet
 • Borte fra legemet, hjemme hos Herren
 • De kjærlige (siste) hilsener
 • De kjærligste hilsener
 • Den siste hilsen/farvel og takk for alt
 • Ditt minne er meg så inderlig kjært
 • Ditt minne er gjemt i mitt hjerte
 • Du forlot meg så altfor tidlig
 • Du glemmes ei
 • Du var meg så kjær og så tung å miste
 • Elsket i livet, savnet i døden
 • Farvel og takk for alt
 • Fred med ditt minne
 • Guds fred
 • Hvil i fred, kjære
 • Høyt elsket, dypt savnet
 • Kjært er ditt minne
 • Minnes i kjærlighet
 • Minnet om deg vil vi alltid bære med oss
 • Minnene etter deg er så uendelig kjære/gode
 • Minnene lever
 • På gjensyn (kjære …)
 • Siste hilsen
 • Størst av alt er kjærligheten
 • Takk til vi møtes igjen
 • Takk for mange/alle gode minner
 • Takk for alt, du kjære/min elskede/min gode venn
 • Takk for all omsorg og kjærlighet
 • Takk for alt du var for meg/oss
 • Takk for all godhet
 • Takk for godt vennskap/naboskap
 • Takk for all kjærlighet og omsorg
 • Takk for alle gode år/stunder
 • Takk for den tiden vi fikk sammen
 • Takk for alt du var
 • Vi møtes igjen
 • Vi glemmer deg aldri

Programhefte

Vi tilpasser oss dine ønsker når det gjelder utforming av programhefte. Ved tradisjonell norsk seremoni er det vanlige er 4-siders programhefte som deles ut til deltakerne. Vårt standardtilbud inkluderer trykking av 50 programmer i god utskriftskvalitet. Alternativer finnes, men bruk av et fargebilde av avdøde på forsiden er svært vanlig.

For andre kulturer kan det være ønske om at vi lager en større plakat, supplert med en A4-versjon av plakaten som deles ut til deltakerne.For andre kn det være tradisjon for at dette ordnes av en munk i tempelet avdøde var knyttet til.

Musikk

Ved seremoni i kirke er det vanlig at en organist engasjeres for å spille i forkant av selve seremonien, og ved utgang.

Tradisjonelle gravferder etter den norske kirkes liturgi gir rom for musikkinnslag. Ofte legges det inn fremføring av to musikkstykker i løpet av seremonien. Det mest vanlige er en vokalsolist med akkompagnatør, sistnevnte er ofte organisten. Andre ønsker et instrumentalt innslag, kanskje med avdødes favorittlåt.

Byrå24 kan formidle kontakt med aktuelle musikere. Oppgjør skjer normalt direkte mellom pårørende og musikere. Dersom engasjement av musiker gjøres via Byrå24 viderefakturerer vi uten påslag.

Et alternativ, eller supplement, er avspilling av sang(er) på musikkanlegg. Noen steder finnes adekvat lydanlegg for avspilling på seremonistedet, men ofte krever slik avspilling at vi bringer særskilt lydanlegg. Byrå24 kan bringe alt fra det enkle til en omfattende lydpakke for å dekke ethvert behov.

Valget av seremonitype og seremonisted kan påvirke antall musikalske innslag og hvilke som passer inn. Ved seremoni i kirke kan det være at enkelte sanger ikke blir akseptert av kirken, men generelt er man langt mer åpne når det gjelder musikkvalg nå enn i tidligere tider. I katolsk liturgi er det mindre rom for musikkinnslag. Andre livssynsvarianter og kulturer vil ha tradisjoner for seremonier som er svært annerledes. Noen vil ikke inkludere musikk i det hele tatt, mens andre på ingen måte er fremmed for at musikken kan utgjøre et sentralt element i seremonien.

Salmer

SALMER VED GRAVFERD

For kristne gravferdsseremonier får vi ofte spørsmål om forslag til aktuelle salmer. Det er normalt 2-3 salmer inne i kirken, og 1 ved graven. Alle salmer i Norsk salmebok 2013, er tillatt benyttet i gravferd etter Den norske kirkes liturgi. Nedenfor listes eksempler.Kilde: Eiker prestene, april 2015.

 • Alltid freidig NS 415
 • Amazing grace /O nåde stor NS 342
 • Blott en dag NS 489
 • Bred dina vida vingar NS 819
 • Deg være ære NS 197
 • Deilig er jorden NS 48
 • Den store hvite flokk NS 267
 • Det er makt i de foldede hender NS 631
 • Dype, stille, sterke milde NS 570
 • Eg har høyrt om ein stad NS 869
 • Eg veit i himmerik ei borg NS 882
 • Ein fin liten blome NS 492
 • Fager kveldssol smiler NS 817 ved graven
 • Gud, når du til oppbrudd kaller NS 867
 • Guds kjærleik er som stranda NS 734
 • Herre Gud, ditt dyre navn NS 1 / 278
 • Hjemme i himlen NS 898
 • Hvilken venn vi har i Jesus NS 343
 • I dine hender, Fader blid NS 409 ved graven
 • I himmelen, i himmelen NS 883
 • Ikke en spurv til jorden NS 324
 • Ingen er så trygg i fare NS 488
 • Jeg er en seiler på livets hav NS 893
 • Jeg er i Herrens hender NS 494
 • Jeg synger meg en blå, blå salme NS 832
 • Jesus, det eneste NS 422
 • Jesus lever, graven brast NS 194
 • Kjærlighet fra Gud NS 651
 • Klippe du som brast for meg NS 341
 • Lei, milde ljos NS 858
 • Løftene kan ikke svikte NS 321
 • Lær meg å kjenne dine veie NS 319
 • Mitt hjerte alltid vanker NS 38
 • Måne og sol NS 240
 • Navnet Jesus blekner aldri NS 86
 • No livnar det i lundar NS 844
 • Nærmere deg, min Gud NS 471
 • O bli hos meg NS 818
 • O Jesus, du som fyller alt i alle NS 354
 • O store Gud NS 284
 • Påskemorgen slukker sorgen NS 196
 • Så ta da mine hender NS 414 ved graven
 • Velt alle dine veie NS 464
 • Vår Gud han er så fast en borg NS 108
 • Å, denne kilde ren som paradiset NS 897
 • Å leva, det er å elska NS 666
 • Å tenk når en gang samles NS 684
 • Ved brå død og barns gravferd

Alt ble med ett så stille NS 875

 • Den prektig kledde sommerfugl NS 292
 • Du lyser din fred over barnet NS 331
 • Herre, måtte dette skje? NS 751
 • Jeg vet en deilig have BS 197
 • Milde Jesus NS 582
 • Nu vil jag sjunga om moders-vingen NS 316
 • Nå er livet gjemt hos Gud NS 872
 • Vær meg nær, o Gud NS 626

Sanger

Sanger som fremføres som soloinnslag varierer betraktelig, og avhenger også av den aktuelle solistens repertoar. Sanger som avspilles digitalt gir et nærmest uendelig hav av muligheter, og ikke minst muligheten for valg av sang(er) som stod den avdøde nær. Det kan forekomme begrensninger ved at ønsket sang må godkjennes av det aktuelle seremonistedet.

Her er en liste med eksempler som kan være aktuelle.

 • Air (Bach)
 • Always on my mind (W. Nelson)
 • Amazing Grace (J. Newton/Virginia Harmony)
 • Arms of an agel (s, McLachlan)
 • Ave Maria (Schubert)
 • Barn av regnbuen (L. Nilsen/P. Seeger)
 • Blowing in the wind (B. Dylan)
 • Bred dina vida vingar (L. Sandell-Berg/Svensk folkemelodi)
 • Brigde over troubled water (P. Simon)
 • Candle in the Wind (E. John)
 • Dancing in the Sky (angels perspective)
 • Eg ser (B. Eidsvåg)
 • Ein farfar i livet (O. Nordstoga)
 • Everybody hurts (R.E.M)
 • Fix you (Coldplay)
 • Fylt av min kjærlighet (B. Dylan/A.G. Preus)
 • Gabriellas sång (Nilsson/Bäckman)
 • Gabriels Obo (Morricone)
 • Gje meg handa di, ven (Bratland)
 • Har en drøm (T. Hoff/S. Gundersen)
 • Have I told you lately that I love you (S. Wiseman)
 • Liten fuggel (I. Hovland/Ø. Staveland)
 • Lys og varme (Å. Aleksandersen)
 • Make you feel my love (B. Dylan)
 • Memory (T. Dunn/A. Lloyd Webber)
 • Million miles (A. Jordan)
 • My way (J. Revaux & C. Francois/P. Anka)
 • O helga natt (Ad. Adams)
 • Pie Jesu (G. Faure)
 • Smile (J. Turner & G. Parsons/Ch. Chaplin
 • Somewhere over the rainbow (E. Y. Harburg/H. Arlen)
 • Sommerfuggel i vinterland (H. Sivertsen)
 • Summertime (D. B. Heyward/G. Gershwin)
 • Tears in heaven (E. Clapton)
 • The prayer (D. Foster & C. B. Sager)
 • The rose (A. McBroom)
 • Time to say goodbye (Sartori/Quarantotto)
 • Tir n’a Noir (K. Falkeid/Ø. Staveland)
 • Unforgettable (I. Gordon)
 • Ved Rondane (Vinje/Grieg)
 • Vincent (D. McClean)
 • Vår beste dag (E. Bye/J. K. Rosselund)
 • Vår Herres klinkekule (E. Bye/F. Ludt)
 • Våren (Aa. O. Vinje/E. Grieg)
 • Vårsøg (H. Hyldbakk/H. Sommero)
 • Yesterday (J. Lennon & P. MacCartney)
 • You raise me up (R. Løvland)
 • You’ll never walk alone (O Hammerstein II/R. Rodgers)
 • Õpna Landskap (U. Lundell)

Fiolin

For mange er instrumentalt innslag med en fiolinist et attraktivt alternativ. Vår fremragende fiolinist har et rikt repertoar med aktuelle sanger for gravferd. Det er anledning til å forespørre om særskilte ønsker, men her er et utvalg hun har erfaring med å fremføre i gravferd seremoni – solo eller akkompagnert.

 • Gabriels Obo (E. Morricone)
 • Air (J. S. Bach)
 • Ave Maria (F. Schubert)
 • Seterjentenes søndag (O. Bull)
 • Meditation (J. Massenet)
 • Vårsøg (H. Sommero)
 • Intermezzo fra Cavalleria Rusticana (P. Mascagni)
 • I ensomme stunde (O. Bull)
 • Våren (E. Grieg)
 • You raise me up (R. Løvland)
 • Schindlers list theme (J. Williams)
 • Ave Maria (J. S. Bach / C. Gounod)
 • Sov på min arm/Nocturne (E. Taub)
 • Lascia ch’io pianga (G.F. Händel)
 • Gje mag handa di, ven (S. Bratland)
 • Stjernesangen/Finlandia (J. Sibelius)
 • Amazing Grace (J. Newton / V. Harmony)
 • Alt eg såg (B. Eidsvåg)
 • Adagio (T. Albioni)
 • I Hildringstimen (E. Bye)
 • Pie Jesu (A. L. Webber)
 • Solveigs sang (E. Grieg)
 • Sommernatt ved fjorden (K. Bjørnstad)
 • What a wonderful world (L. Armstrong)
 • Om kvelden når det mørkner (Folketone)
 • Gamal fäbodsalm (Folketone)
 • Blå salme (E. Bye)
 • Canon in D (J. Pachelbel)
 • Ut mot havet (E. Bræin)

Ventetegn

Etter gravlegging er det vanlig å merke graven med et ventetegn eller gravkors som kommer i flere varianter. Dette settes i påvente av gravsten.

Valg av gravsten

Valg av gravsten kan vente til etter gravferden er gjennomført.

Byrå24 tilbyr ulike typer gravstener og kan bistå med valg. For vårt utvalg se produkter. Vi tillater også at det velges innkjøp av gravsten fra annen leverandør.

Kremasjon

I enkelte kulturer er det en naturlig og ønsket del at de nærmeste pårørende er til stede og bivåner innsettelse til kremering. Vi tilrettelegger for, og er vert, når slik deltagelse fra pårørende er ønsket.

Urnenedsettelse

De fleste som kremeres ønsker å ha et gravsted for ettertiden. Byrå24 tilbyr å bistå ved urnenedsettelse. Vi avtaler da tid med gravlunden og pårørende og står for frakt av urnen frem til gravsted, hvor vi er tilstede ved nedsettelse.

Askespredning

Mange har et ønske om askespredning som et alternativ til urnenedsettelse i en grav. Søknad sendes til Statsforvalteren som må gi tillatelse. Spredning av aske kan skje enten over land eller i vann, men det må være et sted utenfor alminnelig ferdsel slik at det ikke er til sjenanse for noen.

Vi opplyser om at tillatelse til askespredning i utgangspunktet har som forutsetning at dette var den avdødes uttrykte ønske. En nålevende person kan selv søke om askespredning før sin død, eller kan alternativt skrive ned og signere slikt uttrykt ønske før sin død. Da er avdødes ønske om askespredning hevet over tvil.

Den som sørger for gravferden (de etterlatte, eller Byrå24 på deres vegne), kan søke om askespredning etter en persons død. Dersom det ikke foreligger noe skriftlig ønske fra avdøde, verken digitalt eller på papir, må det gis en troverdig begrunnelse for at askespredning var avdødes ønske.

Byrå24 kan gjennomføre selve askespredningen, men som oftest ønsker de pårørende selv å gjennomføre seansen. Det er heller ikke uvanlig at avdøde ønsker at asken spres på et bestemt sted som betydde mye for avdøde, og som kan ligge langt fra Oslo. Vi imøtekommer dine behov og ønsker.

Minnebok

Vi tilbyr et minne for de pårørende i form av en minnebok. En enkel form for minnebok hvor program, bilder fra seremonistedet og eventuell grav inngår er en del av standardtilbudet vårt.

Vi kan også tilby å få laget mer omfattende dokumentasjon, digitalt og/eller på papir, som minne fra gravferden. Slik utvidet dokumentasjon vil innebære engasjement av en spesialist for opptak og produksjon.

Avvikling av digitalt liv

Spesielt ved brå og uventet død for yngre mennesker er det sannsynlig at avdøde har en tilstedeværelse på en eller flere digitale plattformer og sosiale medier. Facebook er et godt eksempel, men det finnes stadig flere digitale plattformer og nye vil tilkomme.

Vi kan bidra med praktiske tips til pårørende om avvikling av avdødes profil på slike plattformer som er kjent for de pårørende. Dette vil ofte være nøkkelen til å la dødsbudskapet nå ut til avdødes mer perifere familie og venner.

Relevante skjemaer etter dødsfall

Nedenfor følger et antall dokumenter og lenker som kan være til nytte.

 • Askespredning – søknad før død
 • Askespredning – søknad fra etterlatte
 • Dødsfall, arv og skifte
 • Erklæring om privat skifte av dødsbo (pdf)
 • Fullmakt ved privat skifte av dødsbo (pdf)
 • Melding om uskiftet bo (pdf)
 • Melding om uskiftet bo for samboere (pdf)
 • Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi (pdf)
 • Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving (pdf)
 • Erklæring fra gjenlevende samboer som oppgir å være enearving (pdf)
 • Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte (pdf)
 • Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte – borettslag(pdf)
 • Privat skifte med kun umyndige arvinger (pdf)
 • Søknad om gravferdsstønad – NAV

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds