Skip to content Skip to footer

Priser

Byrå24 tilbyr tilpasset gravferd for avdøde. Hva som er ‘normalt’ varierer avhengig av religion, livssyn og kultur.

Velg blant menyvalgene for å finne det priseksemplet som høres mest relevant ut. Priseksemplene er alle basert på vår enerelle prisliste, men med sammensetting av tjenester tilpasset det som er vanlig for den aktuelle religion/livssyn og kultur.

Vi er tilgjengelig 24/7 på 95052424 for å ta i mot henvendelser og vil raskt sende deg et forpliktende pristilbud etter innledende telefonsamtale. Våre gravferdkonsulenter snakker norsk, engelsk, hindi og punjabi. Våre verter snakker i tillegg Tamilsk, Litauisk og Fillipinsk.

Prisliste

Prisene for produkter (kiste, urne, blomster, gravsten) vises under produkter. Dersom det har funnet sted båretransport vil denne kostnaden komme i tillegg. Slik transport kan ha blitt gjennomført av en annen aktør enn Byrå24 til en for oss ukjent pris. Dette tillegget for eventuell båretransport før stell og nedlegg i kiste gjelder for alle leverandører av gravferdstjenester, men blir ofte underkommunisert.

Dersom avdøde ønskes gravlagt i annen kommune enn bostedsadresse i folkeregisteret og/eller dersom avdøde ikke var medlem av folketrygden vil det påløpe ekstrakostnad som blir fakturert av kommunen.

Uten seremoni

Av ulike årsaker er den siste reisen for mange som dør i Norge uten seremoni. Svært ofte blir avdøde hentet på institusjon hvor vi forestår respektfullt nedlegg og stell før kremasjonskisten fraktes til nærmeste krematorium.

9.500 kr
 • Uten seremoni
 • Rådgiving pr telefon
 • Enkel kiste for kremasjon
 • Nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Enkel urne
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.

Den norske kirke

De fleste av våre kunder ønsker en gravferd med seremoni i kirke eller gravkapell, og som følger den norske kirkes liturgi. Våre priseksempler er for normal begravelse og bisettelse. Eksemplene inkluderer ikke kostnad for eventuell særskilt syning seremoni. Eventuelle ønsker for annen kiste og/eller urne vil påvirke prisen. Eventuelle ønsker om musikkinnslag kommer i tillegg.

Enkel begravelse
28.700 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Frakt til kjølerom for lagring
 • Transport til seremonisted
 • To verter ved seremoni
 • 50 stk program
 • Minneside og dødsannonse
 • Kistedekorasjon med bånd
 • Pynting av seremonisted
 • Rapportering til tingretten
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.
Enkel bisettelse
31.900 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Frakt til kjølerom
 • Transport til seremonisted
 • To verter ved seremoni
 • 50 stk program
 • Minneside og dødsannonse
 • Kistedekorasjon med bånd
 • Pynting av seremonisted
 • Transport til krematorium
 • Enkel urne
 • Bistand ved urnenedsettelse
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.

Muslimsk

For planleggingsmøte og gravferd vil en av våre verter selv være muslim.

Vi er kjent med ønsket om en raskest mulig gjennomføring og vil selv handle raskt for de oppgaver vi tar ansvar for. Ofte har avdøde hatt tilhørighet til en Moske i nærområdet. Det vil da være naturlig å søke kontakt direkte med Imamen for råd og veiledning. I noen tilfeller er moskeen et naturlig og mulig sted for seremoni/syning som del av gravferden.

Byrå24 leier lokale for rituell vask og stell før nedlegg i kiste. De pårørende er velkommen til selv å ta ansvar for rituell vask og stell. Ved behov for bistand kan Byrå24 tilby at slik blir gjennomført av troende muslimer i tråd med god skikk. En vert for Byrå24 vil være til stede utenfor og tilgjengelig for bistand med nedlegg i Kiste.

Ved Ullevål finnes et nøytralt seremonirom i umiddelbar nærhet til rommet for rituell vask. Mange ønsker en seanse her for de nærmeste pårørende med mulighet for syning og en siste avskjed før påfølgende seremoni ved graven. Avdøde blir bragt i seremonibil til avtalt gravlund hvor det ofte vil være et større følge som følger kisten frem til graven. Enkelte ønsker musikalsk innslag ved graven.

Imamen vil naturlig være den som leder gravbønnen. Dersom Imamen ikke har anledning til å delta, og dersom ingen pårørende selv ønsker å lede gravbønnen, vil vår muslimske vert være beredt til å lede gravbønnen.

Kistedekorasjon er ikke uvanlig ved muslimsk gravferd, men dels grunnet tradisjon for åpen kiste/syning på seremonisted så er ofte verken kistedekorasjon eller annen blomsterpynting av seremonisted ønsket. Slik er derfor ikke med i våre priseksempler.

Enkel begravelse
20.300 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Leie av vaskerom
 • (Stell ved pårørende)
 • Nedlegg i kiste
 • Kafan
 • Transport av kiste til gravlund
 • To verter ved gravlund
 • Minneside og dødsannonse
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.
Med syning
21.900 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Leie av vaskerom
 • (Stell ved pårørende)
 • Nedlegg i kiste
 • Kafan
 • Syningsseremoni etter stell
 • Transport av kiste til gravlund
 • To verter ved seremoni
 • Minneside og dødsannonse
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.
Utvidet
30.000 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Leie av vaskerom
 • Rituell vask/stell
 • Nedlegg i kiste
 • Kafan
 • Transport av kiste til Moske
 • To verter ved seremoni
 • Transport videre til gravlund
 • 2 verter ved gravlund
 • Minneside og dødsannonse
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.

Buddhistisk

Norge har en økende populasjon med buddhistisk tro, og det finnes tre buddhistorganisasjoner som har bygd eget tempel (stupa). Ofte vil avdøde ha klar tilknytning til et av de tre templene, og det vil være naturlig for de pårørende å søke trøst, råd og veiledning i det aktuelle tempel.

Basert på erfaring presenterer vi et veiledende tilbud som inkluderer at vi tar høyde for tilstedeværelse med aktiv bistand fra to verter under seremoni som forventes å ta inntil 3 timer. Vi har også tatt høyde for at det er tradisjon at de nærmeste pårørende, med veiledning og støtte fra Munk(er), er tilstede under innsett ved krematorium.

Bisettelse med seremoni
33.100 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Grunnleggende stel og nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Frakt til kjølerom
 • Transport til seremonisted
 • To verter ved seremoni inntil 3 timer
 • Minneside og dødsannonse
 • Kistedekorasjon med bånd
 • Basis pynting av seremonisted
 • Transport til krematorium
 • Innsett ved krematorium
 • Enkel urne
 • Bistand urnenedsettelse
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.

Tamilsk

Som på Sri-Lanka inkluderer det Tamilske miljøet i Norge personer med ulik religion, som Hindi, Kristen og Muslimsk. Samlet er det derfor tradisjon for begravelse så vel som bisettelse, men i tråd med Tamilsk kultur er tradisjonene knyttet til selve seremonien de samme uavhengig av tro.

Vi er kjent med at gravferdsseremonier ofte har fra hundre til flere hundre deltagere som ønsker å vise sin respekt for avdøde og de pårørende. Seremonien kan vare i opptil tre timer, og våre minimum 2 verter vil sørge for at kaffe, te, vann og eventuelt annen ønsket drikke er tilgjengelig for deltagerne.

Det er ikke uvanlig at det ankommer deltagere til seremonien på fly til Gardermoen. Byrå24 har svært gode kontakter i Oslo Taxi og kan tilby å organisere transport fra ot til Gardermoen. Slik kostnad viderefaktureres uten påslag.

Vi finner særskilt glede i å kunne tilby nedenfor våre tjenester tilpasset Tamilsk tradisjon for gravferd.

Begravelse med seremoni
30.100 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Grunnleggende stel og nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Frakt til kjølerom for oppbevaring
 • Transport til seremonisted
 • 2 store plakater og inntil 300 stk i A4
 • To verter ved seremoni inntil 3 timer
 • Minneside og dødsannonse
 • Kistedekorasjon med bånd
 • Basis pynting av seremonisted
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.
Bisettelse med seremoni
34.900 kr
 • Planleggingssamtale
 • Hvitlakkert furukiste
 • Grunnleggende stel og nedlegg i kiste
 • Kjortel med krage
 • Frakt til kjølerom for oppbevaring
 • Transport til seremonisted
 • 2 store plakater og inntil 300 stk i A4
 • To verter ved seremoni inntil 3 timer
 • Minneside og dødsannonse
 • Kistedekorasjon med bånd
 • Basis pynting av seremonisted
 • Transport til krematorium
 • Innsett ved krematorium
 • Enkel urne
 • Bistand urnenedsettelse
 • Rapportering til tingrett
 • Rapportering til gravferdsetaten
 • Søknad til NAV om stønad.

Vi har erfaring med å ordne transport av kiste eller urne til utland.

Det vil her være stor variasjon i kostnad avhengig av destinasjon og kiste vs urne.

Ta kontakt for åristilbud.

  Kontakt Oss

  Har du spørsmål? Ta kontakt!

  Har du spørsmål?
  Ring oss.

  +47 95052424

  Tilgjengelig på tlf. 24/7

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds