Skip to content Skip to footer

Seremoni

Vi er en livssyn-nøytral aktør. Vi er innforstått med at ulike religioner og kulturer har varierende tradisjoner knyttet til seremoni. Vår rolle er å bidra med erfaring og eksempler, men å lytte til deg for å sikre at det planlegges og gjennomføres en seremoni som hedrer og minnes den avdøde på best mulig måte.

Under planleggingssamtalen og påfølgende dialog vil seremonisted og innhold ha blitt valgt.  Byrå24 sørger for gjennomføring i samsvar med det som er avtalt. På seremonidagen er vi verter og sørger for alt, slik at du kun er pårørende.

Pynting og blomster

Vårt standardtilbud inkluderer en vakker kistedekorasjon, hvor de pårørende har mulighet til å velge blant alternativer eller har særskilte ønsker for valg av blomster. Tilbudet inkluderer også basis pynting av seremonistedet. Utvidet pynting er mulig.

Deltagere i gravferden er velkommen til å bestille blomster via minnesiden direkte fra vår blomsterleverandør. Dette garanterer at blomstene blir levert i tide til seremonistedet. Deltagerne har selvfølgelig også full frihet til å bestille blomster fra andre leverandører, om ønskelig.

Sløyfetekster

Vi tilbyr sløyfer med personlig tekst som tradisjonelt leses opp under seremonien. Tekstmengden avgjør nødvendig størrelse på sløyfen.

Sløyfetekst kan skrives på hvilket språk du måtte ønske. Vi kan også ordne sløyfetekst med andre skrifttegn.

Her er noen eksempler på norske sløyfetekster for blomster og kranser.

 • Alltid du minnes i kjærlighet
 • Borte fra legemet, hjemme hos Herren
 • De kjærlige (siste) hilsener
 • De kjærligste hilsener
 • Den siste hilsen/farvel og takk for alt
 • Ditt minne er meg så inderlig kjært
 • Ditt minne er gjemt i mitt hjerte
 • Du forlot meg så altfor tidlig
 • Du glemmes ei
 • Du var meg så kjær og så tung å miste
 • Elsket i livet, savnet i døden
 • Farvel og takk for alt
 • Fred med ditt minne
 • Guds fred
 • Hvil i fred, kjære
 • Høyt elsket, dypt savnet
 • Kjært er ditt minne
 • Minnes i kjærlighet
 • Minnet om deg vil vi alltid bære med oss
 • Minnene etter deg er så uendelig kjære/gode
 • Minnene lever
 • På gjensyn (kjære …)
 • Siste hilsen
 • Størst av alt er kjærligheten
 • Takk til vi møtes igjen
 • Takk for mange/alle gode minner
 • Takk for alt, du kjære/min elskede/min gode venn
 • Takk for all omsorg og kjærlighet
 • Takk for alt du var for meg/oss
 • Takk for all godhet
 • Takk for godt vennskap/naboskap
 • Takk for all kjærlighet og omsorg
 • Takk for alle gode år/stunder
 • Takk for den tiden vi fikk sammen
 • Takk for alt du var
 • Vi møtes igjen
 • Vi glemmer deg aldri

Programhefte

Vi tilpasser oss dine ønsker når det gjelder utforming av programhefte. Ved tradisjonell norsk seremoni er det vanlige er 4-siders programhefte som deles ut til deltakerne. Vårt standardtilbud inkluderer trykking av 50 programmer i god utskriftskvalitet. Alternativer finnes, men bruk av et fargebilde av avdøde på forsiden er svært vanlig.

For andre kulturer kan det være ønske om at vi lager en større plakat, supplert med en A4-versjon av plakaten som deles ut til deltakerne.For andre kn det være tradisjon for at dette ordnes av en munk i tempelet avdøde var knyttet til.

Musikk

Ved seremoni i kirke er det vanlig at en organist engasjeres for å spille i forkant av selve seremonien, og ved utgang.

Tradisjonelle gravferder etter den norske kirkes liturgi gir rom for musikkinnslag. Ofte legges det inn fremføring av to musikkstykker i løpet av seremonien. Det mest vanlige er en vokalsolist med akkompagnatør, sistnevnte er ofte organisten. Andre ønsker et instrumentalt innslag, kanskje med avdødes favorittlåt.

Byrå24 kan formidle kontakt med aktuelle musikere. Oppgjør skjer normalt direkte mellom pårørende og musikere. Dersom engasjement av musiker gjøres via Byrå24 viderefakturerer vi uten påslag.

Et alternativ, eller supplement, er avspilling av sang(er) på musikkanlegg. Noen steder finnes adekvat lydanlegg for avspilling på seremonistedet, men ofte krever slik avspilling at vi bringer særskilt lydanlegg. Byrå24 kan bringe alt fra det enkle til en omfattende lydpakke for å dekke ethvert behov.

Valget av seremonitype og seremonisted kan påvirke antall musikalske innslag og hvilke som passer inn. Ved seremoni i kirke kan det være at enkelte sanger ikke blir akseptert av kirken, men generelt er man langt mer åpne når det gjelder musikkvalg nå enn i tidligere tider. I katolsk liturgi er det mindre rom for musikkinnslag. Andre livssynsvarianter og kulturer vil ha tradisjoner for seremonier som er svært annerledes. Noen vil ikke inkludere musikk i det hele tatt, mens andre på ingen måte er fremmed for at musikken kan utgjøre et sentralt element i seremonien.

Instrumentalmusikk

Albinoni, T. “Adagio”

Angela Nisi – Debussy, Beau soir

Bach, J. S. “Air”

Bach, J. S./Gounod, Ch. “Ave Maria”

Bjørnstad, K. “Sommernatt ved fjorden”

Bull, O. “I ensomme stunde”

Chopin, F. “Nocturne”

Debussy, C. “Beau Soir”

Salmer

SALMER VED GRAVFERD

For kristne gravferdsseremonier får vi ofte spørsmål om forslag til aktuelle salmer. Det er normalt 2-3 salmer inne i kirken, og 1 ved graven. Alle salmer i Norsk salmebok 2013, er tillatt benyttet i gravferd etter Den norske kirkes liturgi. Nedenfor listes eksempler.Kilde: Eiker prestene, april 2015.

 • Alltid freidig NS 415
 • Amazing grace /O nåde stor NS 342
 • Blott en dag NS 489
 • Bred dina vida vingar NS 819
 • Deg være ære NS 197
 • Deilig er jorden NS 48
 • Den store hvite flokk NS 267
 • Det er makt i de foldede hender NS 631
 • Dype, stille, sterke milde NS 570
 • Eg har høyrt om ein stad NS 869
 • Eg veit i himmerik ei borg NS 882
 • Ein fin liten blome NS 492
 • Fager kveldssol smiler NS 817 ved graven
 • Gud, når du til oppbrudd kaller NS 867
 • Guds kjærleik er som stranda NS 734
 • Herre Gud, ditt dyre navn NS 1 / 278
 • Hjemme i himlen NS 898
 • Hvilken venn vi har i Jesus NS 343
 • I dine hender, Fader blid NS 409 ved graven
 • I himmelen, i himmelen NS 883
 • Ikke en spurv til jorden NS 324
 • Ingen er så trygg i fare NS 488
 • Jeg er en seiler på livets hav NS 893
 • Jeg er i Herrens hender NS 494
 • Jeg synger meg en blå, blå salme NS 832
 • Jesus, det eneste NS 422
 • Jesus lever, graven brast NS 194
 • Kjærlighet fra Gud NS 651
 • Klippe du som brast for meg NS 341
 • Lei, milde ljos NS 858
 • Løftene kan ikke svikte NS 321
 • Lær meg å kjenne dine veie NS 319
 • Mitt hjerte alltid vanker NS 38
 • Måne og sol NS 240
 • Navnet Jesus blekner aldri NS 86
 • No livnar det i lundar NS 844
 • Nærmere deg, min Gud NS 471
 • O bli hos meg NS 818
 • O Jesus, du som fyller alt i alle NS 354
 • O store Gud NS 284
 • Påskemorgen slukker sorgen NS 196
 • Så ta da mine hender NS 414 ved graven
 • Velt alle dine veie NS 464
 • Vår Gud han er så fast en borg NS 108
 • Å, denne kilde ren som paradiset NS 897
 • Å leva, det er å elska NS 666
 • Å tenk når en gang samles NS 684

Ved brå død og barns gravferd

 • Alt ble med ett så stille NS 875
 • Den prektig kledde sommerfugl NS 292
 • Du lyser din fred over barnet NS 331
 • Herre, måtte dette skje? NS 751
 • Jeg vet en deilig have BS 197
 • Milde Jesus NS 582
 • Nu vil jag sjunga om moders-vingen NS 316
 • Nå er livet gjemt hos Gud NS 872
 • Vær meg nær, o Gud NS 626

Sanger

Sanger som fremføres som soloinnslag varierer betraktelig, og avhenger også av den aktuelle solistens repertoar. Sanger som avspilles digitalt gir et nærmest uendelig hav av muligheter, og ikke minst muligheten for valg av sang(er) som stod den avdøde nær. Det kan forekomme begrensninger ved at ønsket sang må godkjennes av det aktuelle seremonistedet.

Her er en liste med eksempler som kan være aktuelle.

 • Air (Bach)
 • Always on my mind (W. Nelson)
 • Amazing Grace (J. Newton/Virginia Harmony)
 • Arms of an agel (s, McLachlan)
 • Ave Maria (Schubert)
 • Barn av regnbuen (L. Nilsen/P. Seeger)
 • Blowing in the wind (B. Dylan)
 • Bred dina vida vingar (L. Sandell-Berg/Svensk folkemelodi)
 • Brigde over troubled water (P. Simon)
 • Candle in the Wind (E. John)
 • Dancing in the Sky (angels perspective)
 • Eg ser (B. Eidsvåg)
 • Ein farfar i livet (O. Nordstoga)
 • Everybody hurts (R.E.M)
 • Fix you (Coldplay)
 • Fylt av min kjærlighet (B. Dylan/A.G. Preus)
 • Gabriellas sång (Nilsson/Bäckman)
 • Gabriels Obo (Morricone)
 • Gje meg handa di, ven (Bratland)
 • Har en drøm (T. Hoff/S. Gundersen)
 • Have I told you lately that I love you (S. Wiseman)
 • Liten fuggel (I. Hovland/Ø. Staveland)
 • Lys og varme (Å. Aleksandersen)
 • Make you feel my love (B. Dylan)
 • Memory (T. Dunn/A. Lloyd Webber)
 • Million miles (A. Jordan)
 • My way (J. Revaux & C. Francois/P. Anka)
 • O helga natt (Ad. Adams)
 • Pie Jesu (G. Faure)
 • Smile (J. Turner & G. Parsons/Ch. Chaplin
 • Somewhere over the rainbow (E. Y. Harburg/H. Arlen)
 • Sommerfuggel i vinterland (H. Sivertsen)
 • Summertime (D. B. Heyward/G. Gershwin)
 • Tears in heaven (E. Clapton)
 • The prayer (D. Foster & C. B. Sager)
 • The rose (A. McBroom)
 • Time to say goodbye (Sartori/Quarantotto)
 • Tir n’a Noir (K. Falkeid/Ø. Staveland)
 • Unforgettable (I. Gordon)
 • Ved Rondane (Vinje/Grieg)
 • Vincent (D. McClean)
 • Vår beste dag (E. Bye/J. K. Rosselund)
 • Vår Herres klinkekule (E. Bye/F. Ludt)
 • Våren (Aa. O. Vinje/E. Grieg)
 • Vårsøg (H. Hyldbakk/H. Sommero)
 • Yesterday (J. Lennon & P. MacCartney)
 • You raise me up (R. Løvland)
 • You’ll never walk alone (O Hammerstein II/R. Rodgers)
 • Õpna Landskap (U. Lundell)

Fiolin

For mange er instrumentalt innslag med en fiolinist et attraktivt alternativ. Vår fremragende fiolinist har et rikt repertoar med aktuelle sanger for gravferd. Det er anledning til å forespørre om særskilte ønsker, men her er et utvalg hun har erfaring med å fremføre i gravferd seremoni – solo eller akkompagnert.

 • Gabriels Obo (E. Morricone)
 • Air (J. S. Bach)
 • Ave Maria (F. Schubert)
 • Seterjentenes søndag (O. Bull)
 • Meditation (J. Massenet)
 • Vårsøg (H. Sommero)
 • Intermezzo fra Cavalleria Rusticana (P. Mascagni)
 • I ensomme stunde (O. Bull)
 • Våren (E. Grieg)
 • You raise me up (R. Løvland)
 • Schindlers list theme (J. Williams)
 • Ave Maria (J. S. Bach / C. Gounod)
 • Sov på min arm/Nocturne (E. Taub)
 • Lascia ch’io pianga (G.F. Händel)
 • Gje mag handa di, ven (S. Bratland)
 • Stjernesangen/Finlandia (J. Sibelius)
 • Amazing Grace (J. Newton / V. Harmony)
 • Alt eg såg (B. Eidsvåg)
 • Adagio (T. Albioni)
 • I Hildringstimen (E. Bye)
 • Pie Jesu (A. L. Webber)
 • Solveigs sang (E. Grieg)
 • Sommernatt ved fjorden (K. Bjørnstad)
 • What a wonderful world (L. Armstrong)
 • Om kvelden når det mørkner (Folketone)
 • Gamal fäbodsalm  (Folketone)
 • Blå salme (E. Bye)
 • Canon in D (J. Pachelbel)
 • Ut mot havet (E. Bræin)

   Kontakt Oss

   Har du spørsmål? Ta kontakt!

   Har du spørsmål?
   Ring oss.

   +47 95052424

   Tilgjengelig på tlf. 24/7

   This will close in 0 seconds